Certificering


Om ons bedrijf scherp te houden op gebieden als Veiligheid, Gezondheid, Milieu, Bedrijfsvoering en Persoonlijke Ontwikkeling van medewerkers heeft Arma Infra B.V. verschillende certificaten behaald. Jaarlijks wordt door certificerende instanties gecontroleerd of er wordt voldaan aan de normen en verplichtingen die de certificaten met zich mee brengen.


ISO 9001:2015
Met het ISO-certificaat is er een structuur in de organisatie aangebracht waarmee aan de kwaliteitsnorm wordt voldaan voor de uitvoering van Civiel technische werkzaamheden en werkzaamheden in de groenvoorziening.
Deze structuur houdt in dar er volgens vastgestelde afspraken wordt gewerkt. Vanaf offerte tot factuur zijn er formulieren en procedures in de organisatie opgenomen. Deze formulieren en procedures zijn opgenomen in een handboek.
Voordelen van dit systeem zijn onder andere dat:
- werknemers elkaars werk gemakkelijk over kunnen nemen;
- eenduidige vastlegging in de administratie waarmee onnodig dubbele communicatie wordt uitgesloten;
- nieuwe werknemers, na het doornemen van het handboek, bekend zijn met de bedrijfsstructuur en aan het werk kunnen.

Wij streven ernaar om een hoge kwaliteit te leveren en in te spelen op de wensen van onze huidige en toekomstige opdrachtgevers. Hiervoor zien wij het werken volgens de normen van ISO 9001:2015 als een nuttig hulpmiddel.


VCA** 2008/05
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers.
VCA is een veelzijdig en compleet programma waarbij de veiligheid centraal staat voor de medewerkers en ook alle omstanders, leveranciers, opdrachtgevers, enz. Arma Infra B.V. is zich ervan bewust dat veilig werken niet door een VCA**-certificaat wordt gegarandeerd, maar dat er binnen een bedrijf met de juiste mentaliteit en in een goede sfeer moet worden gewerkt om veilig werken mogelijk te maken.
Sinds 10 januari 2005 is ons bedrijf Arma Infra B.V. VCA* gecertificeerd. Op 26 april 2010 is het certificaat VCA** 2008/05 aan Arma Infra B.V. verleend.


BRL SIKB 7000
BRL SIKB staat voor BeoordelingsRichtLijn Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer
Protocol 7000 heeft betrekking op de Uitvoering van (water-)bodemsaneringen


SBB (voorheen Fundeon) erkend leerbedrijf
Arma Infra B.V. stimuleert uitbreiding van kennis binnen het bedrijf. Om huidig en nieuw personeel passende opleidingsmogelijkheden te bieden zijn wij onder andere door SBB gecertificeerd als Erkend Leerbedrijf.CIVIELE TECHNIEK | GROENVOORZIENING